Brand ute – terräng / Gräsbrand. Fränninge.

Station Vollsjö och yttre befäl larmas på brand ute – terräng. Planerad eldning som spridit sig. Den ansvarige hade i stort sett släckt branden vid räddningstjänstens framkomst. Räddningstjänsten vattenbegöt området och ägaren kommer hålla platsen under bevakning.