Brand ute – terräng / Gräsbrand. Fränninge, Västervångsvägen.

Station Vollsjö larmas på brand ute, terräng. Brinner i en stubbe. Släcks ner med vatten.