Brand ute terräng Ekeröd

Stationerna Sjöbo och Lövestad, yttre befäl samt tankbil från räddningsvärnet i Äsperöd, larmas till en brand i en halmbalspress. Vid framkomst har maskinföraren släckt branden med handbrandsläckare. Balpressen töms på halm och kyls av samt kontroller av omgivningen.