Brand ute – terräng. Blentarp

Befälet i Sjöbo larmas ut på brand ute i Blentarp. Mindre brand i terrängen. Branden är släckt vid framkomst.