Brand ute terräng Vollsjö

Stationerna Vollsjö, Lövestad, Sjöbo, yttre befäl och räddningsvärnet i Klasaröd larmas till brand i terräng. Vid framkomst visar det sig att det är eldning av några halmbalar. Endast Vollsjö och Klasaröd samt befälet i Sjöbo sätts in i insatsen, övriga återgår. Räddningstjänsten släcker ner och påtalar att det är olämpligt att elda efter mörkrets inbrott.