Brand ute S:t Knuts torg

Station Ystad och yttre befäl larmas till en mindre brand utomhus i anslutning till konstmuséet på S:t Knuts torg i Ystad.