Brand ute, sopkärl – Småbåtshamnen Ystad

Station Ystad blir larmade till kontroll efter att det brunnit i sopkärl och del av vägg vid en byggnad i hamnområdet. Branden är helt släckt och inga förhöjda temperaturer kan uppmätas.