Brand ute Sjörup

Station Ystad och räddningsvärnet i Snårestad larmas till brand i ett personbilssläp. Fordonsägaren påbörjar släckning och branden är i stort släckt vid framkomst. Räddningstjänsten släcker ytterligare och kontrollerar omgivningen.