Brand ute Sjöbo

Station Sjöbo larmas till Planteringsgatan i Sjöbo, där man har en mindre brand i sopkärl. Branden släcks ner och ägarna av verksamheten i dess närhet kontaktas.