Brand ute Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en brand ute på en åker. Vid framkomst visar det sig varit en kontrollerad eldning. Ingen åtgärd från räddningstjänst.