Brand ute Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en brand i en återvinningscontainer för papper. Branden släcks snabbt. Ingen spridningsrisk.