Brand ute Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en undersökning – brand i ett elskåp. Det konstateras att branden har slocknat. Sjöbo elnät begärs till platsen för att konstatera att skåpet inte är strömförande och för att överta ärendet.