Brand ute Sjöbo

Station Sjöbo, Ystad och yttre befäl larmas till Gamla Torg på en brand utomhus. På platsen brinner det i några sopkärl mellan två byggnader. Inledningsvis viss risk för spridning till byggnaderna. Personal på platsen lyckas dämpa ner branden med brandsläckare innan räddningstjänsten anländer. Sjöbostyrkan släcker ner resterna med vatten, varvid övriga resurser återgår. Polis till platsen för fortsatt handläggning av ärendet.