Brand ute – Sällshög Tomelilla

Befälet Tomelilla åker ut för kontroll där en mindre brand börjat få ny fart efter en brand dagen innan. ingen åtgärd.