Brand ute personbil – Sågatan Sjöbo

Brand i personbil. Räddningstjänsten Sjöbo till plats och släcker branden. Ärendet lämnas över till polis.