Brand ute personbil – – Malmövägen Tomelilla

Brand i personbil. Räddningstjänsten Tomelilla till plats och släcker branden. Ärendet lämnas över till polis.