Brand ute – personbil

Station Sjöbo larmas till en fordonsbrand där det under färd har börjat brinna i en personbil. Vid framkomst är branden i personbilen fullt utvecklad. Branden släcks snabbt ned av styrkan. Ägaren ombesörjer själv så fordonet blir bärgat från platsen.