Brand ute – övrigt. Tomelilla, Kronoskogen.

Station Tomelilla larmas på brand ute – övrigt. Förbipasserande som ser att det brinner vi Kronoskogen i Tomelilla. Visar sig att det eldas däck och informationsstolpar. Styrkan släcker ner och informerar polisen om händelsen.