Brand ute – övrigt. Tomelilla.

Station Tomelilla larmas till en mindre brand vid infarten till Tosselilla. Är i stort släckt vid framkomst.