Brand ute – övrigt. Sjöbo, Föreningsgatan.

Befälet i Sjöbo larmas ut till en mindre brand. Cigarettfimp som legat i en rabatt och tagit fyr i mullen. Släcks snabbt.