Brand / Ute – övrigt. Maltestorp, Brandstad.

Station Sjöbo larmas på brand ute. Visar sig att det är kontrollerad eldning. Ingen åtgärd från räddningstjänsten.