Brand ute – övrigt.

Station Lövestad och FIP-befälet från Sjöbo larmas på brand ute. Visar sig vara eldning. Bedömer att eldningen är olämplig, så den släcks ned av räddningstjänsten.