Brand ute Onslunda

Station Tomelilla, tankbilar från värnen Äsperöd och Gärsnäs samt yttre befäl larmas till en brand ute i det fria strax väster om Onslunda. På platsen har åskan slagit ner och det har börjat brinna i anslutning till en telestolpe. Markägaren har släckt ner branden då räddningstjänsten kommer till platsen. Samtidigt regnar det kraftigt i området varvid det inte finns någon risk för spridning till omgivningarna. Räddningstjänsten återgår utan vidare åtgärder.