Brand ute Nybrostrand

Station Ystad och yttre befäl larmas till brand i en gasolflaska. Omgivningen säkras och rökdykare går med hjälp av skyddsstråle fram till den liggande gasolflaskan. Temperaturen mäts på flaskan innan den reses upp och flaskventilen stängs.