Brand ute Norrekås

Station Borrby larmas till kustvägen i höjd med Norrekås till någon form brand utomhus. Vid ankomst visare det sig vara ett sopkärl som någon dragit ut på vägbanan, där det nu brinner. Branden släcks ner och trafikverket informeras om att smält plast finns på vägbanan och behöver tas omhand. Polis på plats för vidare handläggning.