Brand ute Marinan Ystad

Station Ystad åker till stranden invid Marinan där det eldas. På plats kan man konstatera att det eldas på två ställe på stranden. Detta släcks ner, då det råder eldningsförbud. Polis på plats för fortsatt handläggning av ärendet.