Brand ute Lövestad

Station Lövestad larmas till en mindre brand utomhus i närheten av Lövestad skola. Branden släcks ner med vatten från släckbilen.