Brand ute – Kronoskogen Tomelilla

Räddningstjänsten Tomelilla larmas till brand ute i terräng. Vid framkomst brinner det rejält i en större samling av ris och grenar på en yta av cirka 10 x 40 meter. Flera resurser begärs till plats. Inledningsvis stor spridningsrisk till skog och mark. Flera enheter bekämpar branden som kommer att pågå över tid.