Brand ute – Heinge

Vid ankomst till adressen visar det sig vara eldning av diverse skräp. Bålet släcks ner och polis tillkallas då det fortfarande råder eldningsförbud. Styrkor från Lövestad, Vollsjö, FIP-befäl från Sjöbo samt räddningsvärnet från Klasaröd larmades till platsen.