Brand ute Hammenhög

Station Borrby, befälet i Simrishamn samt räddningvärnet i Hammenhög larmas till en brand i terräng. Vid ankomst brinner det i en komposthög i en skogsdunge och man finner ytterligare två mindre brandhärdar. Spridningsrisk men bränderna kan snabbt släckas och polis begärs till platsen.