Brand ute – Hagestad

Branden visar sig vara eldning av skräp. Ägaren till fastigheten informeras om vad man bör tänka på vid eldning.