Brand ute, gräsbrand

Station Tomelilla larmas till en gräsbrand strax utanför Spjutstorp. Vid ankomst visar det sig vara en person som bränner gräs trots eldningsförbudet som råder. Brandresterna släcks ner och omgivningarna vattenbegjuts. Polis kallas till platsen och tar över ärendet.