Brand ute fordon – undersökning Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en undersökning där det under färd uppstått brand i ett av drivhjulen. Chauffören släcker med handbrandsläckare men när det fortfarande ryker, larmas räddningstjänsten. Framme på plats kontrolleras hjulet och kyls ytterligare av med vatten.