Brand ute fordon – Tomelilla

Station Tomelilla, Ystad och yttre befäl larmas till utvecklad brand i tre personbilar med risk för spridning till en fastighet. Branden kan snabbt släckas av räddningstjänsten. Ärendet lämnas över till polisen.