Brand ute – fordon. Tomelilla.

Station Tomelilla larmas på brand ute, bilbrand. Räddningstjänsten släcker ner branden och ärendet lämnas över till polis för utredning.