Brand ute – fordon, Tomelilla.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas på brand ute – fordon. Framme på adressen finner man ingen brand. Ärendet lämnas över till polisen.