Brand ute – fordon Starrarp

Station Vollsjö och befälet i Sjöbo larmas till brand i personbil. Branden begränsas till motorutrymmet, ingen spridningsrisk och kan snabbt släckas.