Brand ute – fordon Sjöbo

Station Sjöbo larmas denna gång till en brand i en personbil. Vid framkomst anträffas en fullt utvecklad brand i en personbil utan direkt spridningsrisk till byggnad eller annat fordon. Branden slås ner och släcks. Polis till platsen som övertar ärendet.