Brand ute – fordon / Personbil. Väg 9, Södra Spjutorpsvägen.

Station Ystad och värnet från Glemmingebro larmas till en bilbrand. Vid framkomst visar det sig att motorn skenat, ingen brand. Räddningstjänsten sanerar mindre spill. Ägaren själv beställt bärgare till fordonet.