Brand ute – fordon / Personbil Tomelilla

Station Tomelilla larmas till en brand i personbil. Vid framkomst är branden fullt utvecklad och det finns ingen spridningsrisk. Brand kan snabbt snabbt släckas ner och ärendet överlämnas till polisen.