Brand ute – fordon / Personbil. Sjöbo, Rättsgatan.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på brand i fordon nära fastighet. Larmet inkommer först som att det brinner i fastigheten, men under intervjun visar det sig brinna i en personbil nära fastighet. När räddningstjänsten kommer till platsen är fordonet övertänt och börjat sprida sig till garage/förrådsbyggnad. Släcks snabbt ner och kontroll så ingen spridning föreligger vidare i fastigheten.