Brand ute – fordon / Personbil. Kumlatofta.

Station Sjöbo, Ystad och yttre befäl larmas på brand i fordon som står nära en fastighet. Ägaren till gården börjar släcka innan räddningstjänstens framkomst. Ingen spridning till fastigheten sker. Kontakt tas med Miljö Restvärdesledare, miljöenheten Sjöbo och jour från Sydvatten för sanering av platsen. Ägaren ombesörjer själv att fordonet blir bärgad.