Brand ute – fordon / Personbil. E 65, Rynge.

Station Ystad larm på brand ute, fordon. Personbil som börjat brinna under färd. Ingen person kommit till skada. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen genom att stänga avfarten under släckningsarbetet. Trafikverket informeras om händelsen och sänder personal till platsen för kontroll av vägbanan och fortsatt sanering.