Brand ute – fordon / Lastbil. Vitaby.

Station Brösarp, Degeberga, Kiviks värn med tankenhet, Fip-befäl från Simrishamn och yttre befäl larmas på brand i fordon – lastbil. Föraren upptäcker under färd att lågor slår ut från ett av hjulhusen på släpet. Föraren släcker med pulversläckare. Räddningstjänsten säkrar platsen genom att stänga av vägbanan vid framkomst för säkert arbete och kyler bromsarna. Föraren flyttar lastbil med släp från vägbanan och kontaktar ägaren. Räddningstjänsten sanerar vägbanan.