Brand ute-fordon Klasaröd

Stationerna Lövestad, Vollsjö, befälet i Sjöbo och räddningsvärnet i Klasaröd larmas till en brand i personbil. Vid framkomst är branden fullt utvecklad och utan spridningsrisk. Branden kan snabbt släckas ner.