Brand ute-fordon E65

Stationerna Skurup, Ystad och yttre befäl larmas till en brand i personbil. Vid framkomst är branden fullt utvecklad.Branden kunde snabbt släckas ner.