Brand ute – fordon / Arbetsmaskin. Sjöbo, Floenvägen.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på brand ute – fordon / arbetsmaskin. Vid framkomst har ägaren gjort ett bra jobb och släckt med pulversläckare. Räddningstjänsten kontrollerar maskinen.