Brand ute – fordon.

Station Lövestad, Vollsjö, tankenheter från värnen i Klasaröd, Äsperöd och yttre befäl larmas till brand i traktor. Branden släcks ner. Kontakt tas med Miljörestvärdesledare och miljöförbundet som kommer till platsen för diesel och hydraulolja runnit ut i marken efter branden. Väghållaren kommer till platsen för gräva bort utsläppet. Ägaren ordnar så traktorn blir bärgad från platsen.

Lämna ett svar