Brand ute – fordon

Station Sjöbo med förstärkning tankenheter från Tomelilla, yttre befäl och polis larmas till brand i en skogsmaskin. Vid framkomst är föraren ute ur fordonet och det brinner kraftigt i motorutrymmet. Branden dämpas med handbrandsläckare av pulver och skum för att sedan bekämpas helt med skum och vatten från släckbil. Det rinner ut en mindre mängd diesel som blandas med släckvattnet rinner ner i diket. Miljörestvärdesledare, representant från Sydvatten, väghållare och miljösaneringsföretag kontaktas och kommer till platsen. Tungbärgare för bärgning av fordonet beställs och kommer till platsen tillsammans med mekaniker för att hjälpa till med att förflytta maskinen. Väghållaren och miljösaneringsföretag kommer från midnatt att suga upp vatten från diket, gräva av ett ytskikt av diket och eventuellt ta prover för ytterligare sanering av jordmassorna. Under släck- och bärgningsarbetet är vägen delvis avstängd och lättare fordon leds om via en mindre väg.

Lämna ett svar