Brand ute Eriksdal

Station Sjöbo larmas till en brand ute. Vid ankomst konstateras att det är eldning i närheten av en byggnad varvid elden släcks av räddningstjänsten. Polis övertar ärendet.